Effectiveness of Surgical Release in Patients With Neglected Congenital Muscular Torticollis According to Age at the Time of Surgery
Kyung-Jay Min, Ah-Reum Ahn, Eun-Ji Park, Shin-Young Yim
Ann Rehabil Med. 2016;40(1):34-42.   Published online 2016 Feb 26     DOI: https://doi.org/10.5535/arm.2016.40.1.34
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Factors Influencing the Duration of Rehabilitation in Infants with Torticollis—A Pilot Study
Daniela Parau, Anamaria Butila Todoran, Rodica Balasa
Medicina.2024; 60(1): 165.     CrossRef
Age Group-Specific Improvement of Vertebral Scoliosis after the Surgical Release of Congenital Muscular Torticollis
Jong Min Choi, Seong Hoon Seol, Jae Hyun Kim, Chan Min Chung, Myong Chul Park
Archives of Plastic Surgery.2024; 51(01): 072.     CrossRef
One Step Tenotomy in Congenital Torticollis: A Case Report
Azharuddin Azharuddin, Robby Sitohang
Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences.2023; 11(C): 45.     CrossRef
Experience with the management of 2599 cases of congenital muscular torticollis and a multicenter epidemiological investigation in 17 hospitals in China
Zhenhui Zhao, Hansheng Deng, Yuanheng Li, Xinyu Wang, Gen Tang, Yueping Zeng, Hui Xu, Qisong Yang, Zhengyu Wu, Shicheng Li, Zhiwen Cui, Guoshuang Feng, Guibing Fu, Shengping Tang, Zhu Xiong, Xin Qiu, Jian Tian, Fei Song, Xin Xu, Mei Wu, Guosong Wang, Li L
BMC Musculoskeletal Disorders.2023;[Epub]     CrossRef
A rare case of 9 years congenital muscular torticollis treated with complete unipolar sternocleidomastoid release: A case report and literature review
Aryadi Kurniawan, Anissa Feby Canintika
International Journal of Surgery Case Reports.2022; 96: 107298.     CrossRef
The Effectiveness and Safety of Botulinum Toxin Injections for the Treatment of Congenital Muscular Torticollis
Xin Qiu, Zhiwen Cui, Gen Tang, Hansheng Deng, Zhu Xiong, Shuai Han, Shengping Tang
Journal of Craniofacial Surgery.2020; 31(8): 2160.     CrossRef