Predictors of Recovery of Functional Swallow After Gastrostomy Tube Placement for Dysphagia in Stroke Patients After Inpatient Rehabilitation: A Pilot Study
Diana Crisan, Amir Shaban, Amelia Boehme, Perry Dubin, Jenifer Juengling, Laurie A. Schluter, Karen C. Albright, T. Mark Beasley, Sheryl Martin-Schild
Ann Rehabil Med. 2014;38(4):467-475.   Published online 2014 Aug 28     DOI: https://doi.org/10.5535/arm.2014.38.4.467
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Prognostic Value of Dysphagia for Activities of Daily Living Performance and Cognitive Level after Stroke
Takenori Hamada, Yoshihiro Yoshimura, Fumihiko Nagano, Ayaka Matsumoto, Sayuri Shimazu, Ai Shiraishi, Takahiro Bise, Yoshifumi Kido
Progress in Rehabilitation Medicine.2024; 9: n/a.     CrossRef
Clinical Predictors of Dysphagia Recovery After Stroke: A Systematic Review
Pamela D’Netto, Anna Rumbach, Katrina Dunn, Emma Finch
Dysphagia.2023; 38(1): 1.     CrossRef
Predictors of complete oral feeding resumption after feeding tube placement in patients with stroke and dysphagia: A systematic review
Yijing Li, Zhihua Xu, Xu Zhang, Dongfei Ma, Xiangfei Meng, Mengting Zhang, Jiao Sun
Journal of Clinical Nursing.2023; 32(11-12): 2533.     CrossRef
Can non-swallowing function assessment predict nasogastric tube removal in patients with poststroke dysphagia? A clinical study
Bingjie Li, Tong Zhang, Jun Zhao, Pengkun Li, Zhangwei Wu, Shengjie Zhao
Frontiers in Neurology.2023;[Epub]     CrossRef
Factors Contributing to Complete Oral Intake in Dysphagic Stroke Patients with Enteral Feeding Tubes in Convalescent Rehabilitation Wards
Yasunori Ikenaga, Masami Fudeya, Tadayuki Kusunoki, Hiromi Yamaguchi
Progress in Rehabilitation Medicine.2023; 8: n/a.     CrossRef
Nomogram for predicting swallowing recovery in patients after dysphagic stroke
Zhuo Wang, Yixin Shi, Lulu Zhang, Lingling Wu, Qi Fang, Li Huiling
Journal of Parenteral and Enteral Nutrition.2022; 46(2): 433.     CrossRef
Predictive Factors for Oral Intake Recovery After Acute Stroke: Analysis of a Japanese Nationwide Inpatient Database
Yasuhiro Inooka, Hayato Yamana, Yusuke Shinoda, Haruhi Inokuchi, Hiroki Matsui, Kiyohide Fushimi, Hideo Yasunaga, Nobuhiko Haga
Dysphagia.2022; 37(6): 1623.     CrossRef
Predicting the Prognosis of Convalescent Dysphagia in Patients with Cerebrovascular Disorders: a Prospective Cohort Study
Daisuke Matsuyama, Toshikazu Horiuchi, Yoshifumi Satoh, Shigeki Hashimoto, Kazutoshi Yokogushi
SN Comprehensive Clinical Medicine.2021; 3(2): 538.     CrossRef
Predictors and associating factors of nasogastric tube removal: Clinical and brain imaging data analysis in post-stroke dysphagia
Hsueh-Wen Hsueh, Yi-Ching Chen, Chi-Fen Chang, Tyng-Guey Wang, Ming-Jang Chiu
Journal of the Formosan Medical Association.2020; 119(12): 1862.     CrossRef
Effect of dysphagia rehabilitation in patients receiving enteral nutrition at home nursing care: A retrospective cohort study
Hiroyasu Furuya, Takeshi Kikutani, Kumi Igarashi, Keiichiro Sagawa, Yuri Yajima, Reiko Machida, Takashi Tohara, Noriaki Takahashi, Fumiyo Tamura
Journal of Oral Rehabilitation.2020; 47(8): 977.     CrossRef
Swallowing Outcomes and Discharge Destinations in Acute Stroke Tube-Feeding Dependent Dysphagia Patients Treated With Neuromuscular Electrical Stimulation During Inpatient Rehabilitation
David S. Kushner, Doug Johnson-Greene, Maite K. Cordero, Stacy A. Thomashaw, Jennifer Rodriguez
American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation.2020; 99(6): 487.     CrossRef
Predictors of Oral Feeding Resumption after Stroke in a Rehabilitation Hospital: A Retrospective Study
Irene Calvo, Nicole Pizzorni, Giulia Gilardone, Flavia Mayer, Nicola Vanacore, Valentina Buraschi, Marco Gilardone, Massimo Corbo
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2019; 28(7): 1958.     CrossRef
The relevance of the early terms of the formation of percutaneous endoscopic gastrostomy after a stroke complicated by severe neurogenic oropharyngeal dysphagia (review of the literature)
K. V. Golubev, E. E. Topuzov, V. V. Oleynik, S. V. Gorchakov
Grekov's Bulletin of Surgery.2019; 178(3): 64.     CrossRef
Improving the Accuracy of Scores to Predict Gastrostomy after Intracerebral Hemorrhage with Machine Learning
Ravi Garg, Shyam Prabhakaran, Jane L. Holl, Yuan Luo, Roland Faigle, Konrad Kording, Andrew M. Naidech
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2018; 27(12): 3570.     CrossRef
Effects of Fluoxetine on Poststroke Dysphagia: A Clinical Retrospective Study
Jianting Huang, Xuanwei Liu, Xun Luo, Chunzhi Tang, Mingzhu Xu, Lisa Wood, Yulong Wang, Qing Mei Wang
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2018; 27(11): 3320.     CrossRef
Factors Predicting Recovery of Oral Intake in Stroke Survivors with Dysphagia in a Convalescent Rehabilitation Ward
Yasunori Ikenaga, Sayaka Nakayama, Hiroki Taniguchi, Isao Ohori, Nahoko Komatsu, Hitoshi Nishimura, Yasuo Katsuki
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2017; 26(5): 1013.     CrossRef
Age, Body Mass Index, and White Blood Cell Count Predict the Resumption of Oral Intake in Subacute Stroke Patients
Akie Nakadate, Yohei Otaka, Kunitsugu Kondo, Ruka Yamamoto, Daisuke Matsuura, Kaoru Honaga, Kaori Muraoka, Kazuto Akaboshi, Meigen Liu
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2016; 25(12): 2801.     CrossRef
Outcome of Rehabilitation and Swallowing Therapy after Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in Dysphagia Patients
Ezekiel Wong Toh Yoon, Jun Hirao, Naoko Minoda
Dysphagia.2016; 31(6): 730.     CrossRef
Enteral tube feeding for dysphagic stroke patients
Anne Rowat
British Journal of Nursing.2015; 24(3): 138.     CrossRef