The Value of MicroRNAs as an Indicator of the Severity and the Acute Phase of Spinal Cord Injury
Junyoung Park, Dongsoo Yi, Jiyoon Jang, Jiseon Hong
Ann Rehabil Med. 2019;43(3):328-334.   Published online 2019 Jun 28     DOI: https://doi.org/10.5535/arm.2019.43.3.328
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Spinal Cord Injury: From MicroRNAs to Exosomal MicroRNAs
Xiangyang Xu, Ruyin Liu, Yunpeng Li, Cheng Zhang, Chuanghao Guo, Jiong Zhu, Jiaan Dong, Liyun Ouyang, Mohammad Reza Momeni
Molecular Neurobiology.2024;[Epub]     CrossRef
Long non-coding RNA-small nucleolar RNA host gene 7 regulates inflammatory responses following spinal cord injury by regulating the microRNA-449a/TNF-α-induced protein 3-interacting protein 2 axis
Chunlei He, Jianhua Xiao, Yongjun Ye, Shiqiao Huang, Yanchun Zhong, Lulin Liu, Wuyang Liu, Sheng Liu
Bioengineered.2022; 13(4): 10215.     CrossRef
Improving Diagnostic Workup Following Traumatic Spinal Cord Injury: Advances in Biomarkers
Simon Schading, Tim M. Emmenegger, Patrick Freund
Current Neurology and Neuroscience Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Serum exosomal microRNA transcriptome profiling in subacute spinal cord injured rats
Shu-Qin Ding, Yu-Qing Chen, Jing Chen, Sai-Nan Wang, Fei-Xiang Duan, Yu-Jiao Shi, Jian-Guo Hu, He-Zuo Lü
Genomics.2020; 112(2): 2092.     CrossRef
Serum exosomal microRNA transcriptome profiling in subacute spinal cord injured rats
Shu-Qin Ding, Yu-Qing Chen, Jing Chen, Sai-Nan Wang, Fei-Xiang Duan, Yu-Jiao Shi, Jian-Guo Hu, He-Zuo Lü
Genomics.2020; 112(6): 5086.     CrossRef