Effects of Copy Number Variations on Developmental Aspects of Children With Delayed Development
Kee-Boem Park, Kyung Eun Nam, Ah-Ra Cho, Woori Jang, Myungshin Kim, Joo Hyun Park
Ann Rehabil Med. 2019;43(2):215-223.   Published online 2019 Apr 30     DOI: https://doi.org/10.5535/arm.2019.43.2.215
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Novel JAG1 variants leading to Alagille syndrome in two Chinese cases
Xiufang Feng, Jiangyuan Ping, Shan Gao, Dong Han, Wenxia Song, Xiaoze Li, Yilun Tao, Lihong Wang
Scientific Reports.2024;[Epub]     CrossRef
Copy Number Variation and Structural Genomic Findings in 116 Cases of Sudden Unexplained Death between 1 and 28 Months of Age
Catherine A. Brownstein, Elise Douard, Robin L. Haynes, Hyun Yong Koh, Alireza Haghighi, Christine Keywan, Bree Martin, Sanda Alexandrescu, Elisabeth A. Haas, Sara O. Vargas, Monica H. Wojcik, Sébastien Jacquemont, Annapurna H. Poduri, Richard D. Goldstei
Advanced Genetics.2023;[Epub]     CrossRef
Copy number variation of the ZNF679 gene in cattle and its association analysis with growth traits
Xingya Song, Xinmiao Li, Xian Liu, Zijing Zhang, Xiaoting Ding, Yanan Chai, Zhiming Li, Hongli Wang, Jungang Li, Huifeng Liang, Xiaoyan Sun, Guojie Yang, Zengfang Qi, Fuying Chen, Qiaoting Shi, Eryao Wang, Baorui Ru, Chuzhao Lei, Hong Chen, Wujun Liu, Yon
Animal Biotechnology.2023; 34(9): 4680.     CrossRef
Incorporating CNV analysis improves the yield of exome sequencing for rare monogenic disorders—an important consideration for resource-constrained settings
Nadja Louw, Nadia Carstens, Zané Lombard
Frontiers in Genetics.2023;[Epub]     CrossRef
CNV profiles of Chinese pediatric patients with developmental disorders
Haiming Yuan, Shaofang Shangguan, Zhengchang Li, Jingsi Luo, Jiasun Su, Ruen Yao, Shun Zhang, Chen Liang, Qian Chen, Zhijie Gao, Yanli Zhu, Shujie Zhang, Wei Li, Weiliang Lu, Yu Zhang, Hua Xie, Fang Liu, Qingming Wang, Yangyang Lin, Liying Liu, Xiuming Wa
Genetics in Medicine.2021; 23(4): 669.     CrossRef
Copy Number Variation: Methods and Clinical Applications
Ondrej Pös, Jan Radvanszky, Jakub Styk, Zuzana Pös, Gergely Buglyó, Michal Kajsik, Jaroslav Budis, Bálint Nagy, Tomas Szemes
Applied Sciences.2021; 11(2): 819.     CrossRef